ΙΔΡΥΜΑ ΙΤΟ

Το ίδρυμα ITO από την Ιαπωνία υποστήριξε ενεργά το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ το 2013: προσέφερε χρηματική υποστήριξη κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Ημέρας, ανέλαβε την οδοντιατρική και οφθαλμολογική εξέταση 376 παιδιών και την αντιμετώπιση αναλόγων θεμάτων είτε με θεραπεία ή με αγορά γυαλιών για 192 παιδιά. Επίσης το ΙΤΟ προσέφερε σε 400 παιδιά του προγράμματος σχολικά είδη.

    

Scroll to Top