ΙSA INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS

Toν Μάιο 2016 το Διεθνές Σχολείο της Αθήνας προσέφερε χρηματική δωρεά για την στήριξη του έργου της PRAKSIS.

http://www.isa.edu.gr/
Scroll to Top