ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Τον Απρίλιο 2016 το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων(Κ.Ε.Θ.Ε.Α) υποστήριξε το πρόγραμμα του ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, προσφέροντας 6 κουτιά με φάρμακα, στηρίζοντας τις υπηρεσίες υγείας του πρωτοβάθμιου ιατρείου του Κέντρου Ημέρας.

http://www.kethea.gr
Scroll to Top