ΚΕΜΕΛ / ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το ΚΕΜΕΛ είναι το κέντρο εθελοντών μάνατζερ Ελλάδος. Η συνεργασία με το PRAKSIS BUSINESS COACHING CENTER έγινε σε δύο επίπεδα. Αρχικά, παρουσιάστηκε στους συμβούλους μας ένα δυναμικό επιχειρηματικό εργαλείο, το Business Model Canvas, με σκοπό να χρησιμοποιείται για την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων. Παράλληλα, έγινε μια παρουσίαση στους συμμετέχοντες του προγράμματος του BCC από τον κο Κώτη, με θέμα “ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ”.

Scroll to Top