ΚΙΚΠΕ – ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Διεθνείς Οργανώσεις – Κοινωφελή Ιδρύματα ΚΙΚΠΕ – ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ευγενική δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου ΚΙΚΠΕ τον Μάρτιο του 2014 συνετέλεσε στην υλοποίηση μίας δράσης για παιδιά οικογενειών ενταγμένων στο ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ με ένα «Πρόγραμμα Μουσειακής Εκπαίδευσης» το οποίο περιλάμβανε δημιουργικές δραστηριότητες, μουσειακή αγωγή, γνώση και παιχνίδι αλλά και επισκέψεις σε μουσεία της Αθήνας. Παράλληλα το Κοινωφελές ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε) υποστήριξε επίσης το Παιδιατρικό τμήμα του Πολυιατρείου της PRAKSIS και συγκεκριμένα στους εμβολιασμούς παιδιών αλλά και τις οδοντιατρικές τους ανάγκες.

http://www.kikpe.gr/
Scroll to Top