ΚΙΝΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Η Κίνηση Εθελοντών, τον Ιανουάριο 2014 προσέφερε 137 συσκευασίες με τρόφιμα και αναψυκτικά για τους επισκέπτες του Κέντρου Ημέρας Υποδοχής Αστέγων στο της Αθήνας.

Scroll to Top