ΚΙΦΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. KIFIDIS SA

Τον Μάιο 2018, η εταιρία Κυφίδης Χριστόφορος και Σία Ε.Ε. στήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS και πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, προσφέροντας 12 συσκευασίες υποσέντονα και 60 τεμάχια Σετ Νεφελοποίησης για την κάλυψη των αναγκών του Ιατρείου Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Περίθαλψης του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα.

Scroll to Top