ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Τον Φεβρουάριο 2016 το φαρμακείο υποστήριξε το πρόγραμμα ΣΥΝ στο ΠΛΗΝ, προσφέροντας 3 σακούλες με φάρμακα για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας του πρωτοβάθμιου ιατρείου του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων στην Αθήνα.

https://www.facebook.com/pg/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%91%CE%B3-%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%85%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%8D-535335766537524/about/?ref=page_internal
Scroll to Top