ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ MISS K.M. HARBINSON

Τον Ιανουάριο του 2016 το Ίδρυμα Miss K.M. Harbinson’s Charitable Trust υποστήριξε με μια χρηματική δωρεά τις Επείγουσες Παρεμβάσεις της PRAKSIS για το προσφυγικό. Τον Ιούλιο 2016 το Ίδρυμα υποστήριξε εκ νέου, οικονομικά τις συγκεκριμένες δράσεις.

Τον Ιανουάριο 2017 το ίδρυμα Miss K.M. Harbinson’s Charitable Trust προσέφερε χρηματική δωρεά για τη στήριξε των δράσεων της PRAKSIS για το προσφυγικό πληθυσμό.

Τον Ιούλιο 2017, το ίδρυμα Miss K.M. Harbinson’s Charitable Trust υποστήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS, προσφέροντας χρηματική δωρεά για τη στήριξη του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα.

Scroll to Top