ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΒΥΡΩΝΑ

Τον Ιανουάριο 2016 το Κολλέγιο Βύρωνα υποστήριξε το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ και συγκεκριμένα το Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων, συλλέγοντας φάρμακα βιβλία και είδη ρουχισμού για τους ωφελούμενους του Κέντρου Ημέρας.

http://www.byroncollege.gr/
Scroll to Top