Κ.ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε. GERMANOS MEDICALS

Τον Μάιο 2018, η εταιρία Κ. Γερμανός Ιατρικά Α.Ε. στήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS και πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, προσφέροντας 2 συσκευασίες υποσέντονα και 120 τεμάχια Σετ Νεφελοποίησης για την κάλυψη των αναγκών του Ιατρείου Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Περίθαλψης του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα.

http://Germanos-Medicals.gr | Ιατρικά Είδη από το 1945
Scroll to Top