ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

Το Λεόντειο Σχολείο τον Ιανουάριο 2016 στήριξε το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ .Οι εκπαιδευτικοί του Λεόντιου Σχολείου παρότρυναν τους μαθητές να συλλέξουν είδη πρώτης ανάγκης και φαγητό για τους ωφελούμενους του προγράμματος. Η ενέργεια αυτή συνέβαλλε στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών του Λεόντειου Σχολείου για το θέμα της έλλειψης στέγης.

http://www.leonteios.edu.gr/
Scroll to Top