ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ PRIMARY SCHOOL OF MARASLIO

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Εκπαίδευση / Πολιτισμός ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ PRIMARY SCHOOL OF MARASLIO

Τον Δεκέμβριο 2017, οι μαθητές του Μαρασλείου Δημοτικού Σχολείου στήριξαν τα προγράμματα της PRAKSIS, προσφέροντας 30 παιχνίδια τα οποία διατέθηκαν στα παιδιά των εξυπηρετούμενων οικογενειών του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα.

Scroll to Top