ΜΑΡΚΟΣ ΓΝΑΦΑΚΗΣ

Τον Δεκέμβριο 2016 η εταιρεία στήριξε Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων, προσφέροντας εξοπλισμό για την ενδυνάμωση των υπηρεσιών του. Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία προσέφερε 20 κρεμάστρες και 5 καλόγερους ρούχων.

Scroll to Top