ΜΕDIA MARKT

Τον Μάρτιο 2012 η εταιρεία υποστήριξε το πρόγραμμα ΣΥΝ στο ΠΛΗΝ, με την παροχή του αναγκαίου ηλεκτρικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των Κέντρων Ημέρας, όπως πλυντήρια και στεγνωτήρια, ψυγεία, φούρνους, φούρνους μικροκυμάτων, βραστήρες, μηχανές καφέ, τηλεφωνικά κέντρα, ηλεκτρικές σκούπες, σίδερα, μονάδες κλιματισμού και θέρμανσης. Επιπλέον, η MEDIA MARKT προσέφερε όλα τα laptops, αναγκαία για να διευκολύνουν την ομάδα των κοινωνικών επιστημόνων μας ως προς το να εργαστούν αποτελεσματικά και να υποστηρίξουν τις ενταγμένες στο πρόγραμμα οικογένειες.

http://www.mediamarkt.gr/
Scroll to Top