ΜΚΟ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΣ

Η ΜΚΟ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΣ, τον Ιούνιο του 2013 συγκέντρωσε 8 σακούλες ρουχισμού οι οποίες παραδόθηκαν στο Κέντρο Ημέρας Υποδοχής Αστέγων του ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ για να προσφερθούν στους επισκέπτες του.

Scroll to Top