ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

Το Μουσείο Ηρακλειδών το Νοέμβριο του 2013 συνέχισε την επιτυχημένη συνεργασία του με την Epson, δίνοντας τη δυνατότητα σε τρεις ομάδες μαθητών ηλικίας από 6 έως 17 ετών, των οποίων οι γονείς ωφελούνται από το πρόγραμμα της PRAKSIS, «ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ», να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό σεμινάριο «ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» και μέσα από αυτό να ανακαλύψουν τις δεξιότητες, αλλά και την αγάπη τους στα μαθηματικά. Στο σεμινάριο συμμετείχαν παιδιά του δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, παρακολουθώντας κύκλο δύο (2) εκπαιδευτικών μαθημάτων ανά ομάδα.

Μέσω του προγράμματος αναδείχθηκαν και αρκετά παιδιά με ιδιαίτερες ικανότητες στα μαθηματικά, που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες πληθυσμού και τα οποία η κοινωνία οφείλει να στηρίζει και να ενθαρρύνει συστηματικά. Τον Φεβρουάριο 2014 το Μουσείο Ηρακλειδών υποστήριξε ξανά το πρόγραμμα ΣΥΝ στο ΠΛΗΝ, φιλοξενώντας στους χώρους του τα παιδιά του προγράμματος, τα οποία παρακολούθησαν το πρόγραμμα “Τέχνη και Μαθηματικά” και ξεναγήθηκαν στις εκθέσεις με έργα των M.C. Escher και Victor Vasarely”

Τον Ιούνιο του 2014, το Μουσείο Ηρακλειδών προσέφερε σε ένα παιδί την δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής στο Summer Camp του. Τον Ιούλιο 2015 το μουσείο υποστήριξε το πρόγραμμα της Κοινωνικής Κατοικίας δίνοντας την ευκαιρία σε 6 παιδιά του προγράμματος να συμμετέχουν δωρεάν στο Summer Camp του. Επίσης, τον Φεβρουάριο 2016 το μουσείο προσφέροντας δωρεάν εισιτήρια εισόδου, έδωσε τη δυνατότητα σε 16 παιδιά του προγράμματος της Κοινωνικής Κατοικίας να συμμετέχουν στα δια δραστικά του παιχνίδια .

http://www.herakleidon-art.gr/el/index.cfm
Scroll to Top