ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Ιδιώτες ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Σε κάποιες περιπτώσεις οικογενειών ενταγμένες στο πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, τα παιδιά υποφέρουν από κακή οδοντική υγεία που χρήζουν ορθοδοντικής θεραπείας. Τον Ιανουάριο του 2013 η Δρ. Μαρίνα Σωτηρίου ανέλαβε τον έλεγχο και την απαιτούμενη οδοντιατρική θεραπεία τριών παιδιών για δύο έτη.

Scroll to Top