ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ Ν. ΠΑΓΩΝΑ

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Ιδιώτες ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ Ν. ΠΑΓΩΝΑ

Σε κάποιες περιπτώσεις οικογενειών ενταγμένες στο πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, τα παιδιά υποφέρουν από κακή οδοντική υγεία που χρήζουν ορθοδοντικής θεραπείας. Η Δρ. Νάνσυ Παγωνα, τον Ιανουάριο του 2013 ανέλαβε τον έλεγχο και την απαιτούμενη οδοντιατρική θεραπεία για τρία παιδιά για δύο έτη.

Scroll to Top