“ΟΔΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ” CATERING

Τον Φεβρουάριο 2017 η εταιρεία «Οδός Κασσάνδρας» στήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS, προσφέροντας μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 300 μερίδες γλυκού, οι οποίες διατέθηκαν για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των επισκεπτών του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα.

http://www.odoskassandras.gr
Scroll to Top