ΟΚΑΝΑ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Φορείς ΟΚΑΝΑ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Ο ΟΚΑΝΑ τον Μάρτιο του 2014 προσέφερε φαρμακευτικά είδη και αναλώσιμα, υποστηρίζοντας τις ανάγκες του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων στην Αθήνα.

http://www.okana.gr/
Scroll to Top