ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓEΙΕΣ

Τον Απρίλιο 2016 ο όμιλος υποστήριξε το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ και συγκεκριμένα το Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων προσφέροντας 6 κούτες με τρόφιμα, 2 κούτες με είδη προσωπικής υγιεινής, 1 κούτα με είδη υπόδησης, 3 κούτες με είδη ρουχισμού, 1 κούτα με παιδικά ρούχα, 1 κούτα με κουβέρτες, 2 κούτες με παιχνίδια και 160 μπουκάλια νερού 500ml τα οποία διατέθηκαν στους ωφελούμενους του Κέντρου Ημέρας.

http://www.nireus.com/
Scroll to Top