ΟΠΑΠ Α.Ε

Τον Ιούνιο 2017, ο ΟΠΑΠ Α.Ε. στήριξε το έργο της PRAKSIS, προσφέροντας 600 lunch bags από το Φεστιβάλ Ακαδημιών του ΟΠΑΠ, τα οποία διατέθηκαν στους επισκέπτες του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα.

Τον Οκτώβριο 2017, ο ΟΠΑΠ Α.Ε στήριξε το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα, προσφέροντας μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 110 μερίδες φαγητού οι οποίες διατέθηκαν στους επισκέπτες του Κέντρου Ημέρας. Τον Νοέμβριο 2017, ο ΟΠΑΠ Α.Ε στήριξε το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα, προσφέροντας μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 100 μερίδες φαγητού, οι οποίες διατέθηκαν στους επισκέπτες του Κέντρου Ημέρας.

Τον Δεκέμβριο 2017, ο ΟΠΑΠ Α.Ε στήριξε το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα, προσφέροντας μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 200 μερίδες φαγητού, οι οποίες διατέθηκαν στους επισκέπτες του Κέντρου Ημέρας. Τον Φεβρουάριο 2018, ο ΟΠΑΠ Α.Ε στήριξε πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ και πιο συγκεκριμένα το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα, προσφέροντας μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 180 μερίδες φαγητού, οι οποίες διατέθηκαν στους επισκέπτες του Κέντρου Ημέρας. ου Ημέρας. Τον Μάρτιο 2018, ο ΟΠΑΠ Α.Ε. στήριξε για άλλη μία φορά το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα, προσφέροντας 370 μερίδες φαγητού για τη στήριξη των εξυπηρετούμενων του Κέντρου Ημέρας.

http://www.opap.gr/
Scroll to Top