ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ HORIZON INSURANCE COMPANY

Τον Φεβρουάριο 2018, η Ορίζων Ασφαλιστική στήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS και πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, προσφέροντας μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 40 μερίδες φαγητού για τη στήριξη των εξυπηρετούμενων του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων.

Scroll to Top