ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΑ

Τον Ιανουάριο του 2014 ο οργανισμός «Παιδικά χωριά SOS” συγκέντρωσε μεγάλη ποσότητα σε είδη διατροφής και τα προσέφερε στο πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ για τις ανάγκες των επισκεπτών του Κέντρου Ημέρας Υποδοχής Αστέγων.

Τον Οκτώβριο 2017, τα Παιδικά Χωριά SOS ΕΛΛΑΔΟΣ μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ στήριξαν το Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα, προσφέροντας τελάρα με σταφύλια τα οποία διατέθηκαν στους εξυπηρετούμενους του Κέντρου Ημέρας.

http://www.sos-villages.gr/
Scroll to Top