ΠΑΙΔΙ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Toν Οκτώβριο 2015, η μη κερδοσκοπική οργάνωση υποστήριξε το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, προσφέροντας διάφορα είδη για τους ωφελούμενους του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής αστέγων στην Αθήνα.

Scroll to Top