ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τον Μάρτιο 2012 το τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχεδίασε και ζωγράφισε τον κεντρικό τοίχο της εισόδου του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων στην Αθήνα.

http://www.uop.gr/
Scroll to Top