ΠΑΦΑΡΜ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΕ

Τον Νοέμβριο 2016 η εταιρεία στήριξε το έργο της PRAKSIS, προσφέροντας 1300 τεμάχια SUPERFOODS ΒΙΤΑΜΙΝΗ C 500MG και 1000 τεμάχια SUPERFOODS POLIVIT, τα οποία διατέθηκαν για την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων και την ενίσχυση των υπηρεσιών των πολυϊατρείων, και των Κέντρων Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS.

http://www.papharm.gr/
Scroll to Top