ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Εκπαίδευση / Πολιτισμός ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Τον Δεκέμβριο 2013 το Λύκειο συγκέντρωσε 2 μεγάλες σακούλες ρουχισμού και στην συνέχεια διανεμήθηκαν στους επισκέπτες του Κέντρου Ημέρας.

http://www.pmglp.org/
Scroll to Top