ΠΟΛΛΑΛΗΣ, Δ., & ΣΙΑ Ο.Ε.

Η εταιρεία P.POLLALIS από τον Δεκέμβριο 2014 και σε τακτά διαστήματα υποστήριξε το πρόγραμμα άξονα του προγράμματος ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ. Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο 2014 προσέφερε για τους ωφελούμενους του Κέντρου Ημέρας 600 πακέτα με διάφορα crackers. Τον Ιανουάριο του 2015, διέθεσε 720 τραγανές μπουκιές ενώ τον Απρίλιο του ίδιου έτους προσέφερε 220 πακέτα με crackers, τα οποία διατέθηκαν στους ωφελούμενους του Κέντρου Ημέρας.

Scroll to Top