ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Άλλες Υπηρεσίες ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τον Ιούλιο 2016, η δικηγορική εταιρεία ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ προσέφερε χρηματική δωρεά για τη στήριξη των δράσεων της PRAKSIS για το προσφυγικό πληθυσμό.

https://www.potamitisvekris.com/
Scroll to Top