ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τον Ιούλιο 2016 η εταιρεία προσέφερε χρηματική δωρεά για την στήριξη του προγράμματος «Επείγουσες Παρεμβάσεις για το Προσφυγικό».

http://www.potamitisvekris.com/
Scroll to Top