ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Πρεσβείες ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Toν Απρίλιο 2016 η πρεσβεία της Γαλλίας έκανε δωρεά 6 υπολογιστές για την υποστήριξη των υπηρεσιών του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων.

https://gr.ambafrance.org/
Scroll to Top