ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΗΣ

Τον Δεκέμβριο 2014 το Πρότυπο Σχολείο Βάρης στήριξε το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ και συγκεκριμένα το Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων, προσφέροντας τρόφιμα, φάρμακα είδη ρουχισμού και είδη προσωπικής υγιεινής για τις ανάγκες των επισκεπτών του Κέντρου Ημέρας.

Scroll to Top