Π.Ε.Δ.Υ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Δημόσιο - Δήμοι Π.Ε.Δ.Υ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

Τον Οκτώβριο 2017, το Κέντρο Υγείας Σκύδρας στήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS, προσφέροντας φάρμακα τα οποία διατέθηκαν για την κάλυψη των αναγκών των εξυπηρετούμενων του Πολυϊατρείου της PRAKSIS στην Αθήνα.

Scroll to Top