ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η PRAKSIS, με την χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, ξεκίνησε την υλοποίηση του καινοτόμου προγράμματος «Ασφαλείς στο Σπίτι» που στόχο έχει να παρατείνει την παραμονή των ηλικιωμένων ατόμων στο σπίτι με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Ασφαλείς στο Σπίτι» έχει σκοπό, μέσα από την παροχή συγκεκριμένων κατ’ οίκον τεχνικών μετατροπών, να περιορίσει τα ατυχήματα στο σπίτι και τον κίνδυνο διάρρηξης έτσι ώστε να διασφαλίσει το αίσθημα ασφάλειας στον ιδιωτικό χώρο σε μοναχικά άτομα, ηλικίας άνω των 65, με ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα.
Τα «Σημεία Στήριξης», μια πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση σε συνεργασία με το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα και τη Φιλανθρωπική Οργάνωση Hellenic Hope, τον Δεκέμβριο του 2015 υποστήριξαν το πρόγραμμα «Ασφαλείς στο Σπίτι» χρηματοδοτώντας τη δημιουργία ενός εντύπου – οδηγού βοήθειας ηλικιωμένων, το οποίο περιέχει υλικό με πλήρη καταγραφή των δυνατοτήτων δικτύωσης και κοινωνικοποίησης αλλά και συμβουλές ασφάλειας, αποφυγής ατυχημάτων και οδηγίες για την αξιοποίηση του υπάρχοντος συστήματος παροχών.

Scroll to Top