ΣΙΟΥΦΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Από τον Νοέμβριο 2012 έως και τον Μάρτιο 2015 και σε τακτά χρονικά διαστήματα, η εταιρεία προσέφερε χρηματικές δωρεές για την στήριξη των αναγκών των ενταγμένων στο πρόγραμμα της Κοινωνικής Κατοικίας οικογενειών, που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα

http://www.sioufaslaw.gr/
Scroll to Top