ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Τον Απρίλιο 2016, ο σύλλογος γονέων του Δήμου Αχαρνών υποστήριξε το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ συγκεκριμένα τους ωφελούμενους του Κέντρου Υποδοχής Αστέγων της Αθήνας προσφέροντας 100 πακέτα με είδη φαγητού, κουβέρτες και μπουκάλια νερό.

Scroll to Top