ΣΥΛΛΟΓΟΣ Μ. Μ. ΣΤ. Ε. ΑΡΤΕΜΙΣ

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Φορείς ΣΥΛΛΟΓΟΣ Μ. Μ. ΣΤ. Ε. ΑΡΤΕΜΙΣ

Τον Νοέμβριο 2016 ο σύλλογος «Άρτεμις» στήριξε το πρόγραμμα «ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ» που υλοποιεί η PRAKSIS, διοργανώνοντας γεύμα για τους ωφελούμενους του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων στον Πειραιά. Επίσης, τον Δεκέμβριο 2016 ο σύλλογος «Άρτεμις» στήριξε τις δράσεις της PRAKSIS, προσφέροντας γλυκά για τους ωφελούμενους και στολίδια για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων στον Πειραιά καθώς και διοργανώνοντας το χριστουγεννιάτικο γεύμα για τους ωφελούμενους του Κέντρου Ημέρας της PRAKSIS στον Πειραιά.

Scroll to Top