ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Ο Σύλλογος Φοιτητών Πολυτεχνείου, με την ευγενική διαμεσολάβηση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού ΜΠΟΡΟΥΜΕ, τον Σεπτέμβριο του 2014 προσέφερε είκοσι πέντε (25) κιλά μήλα για την κάλυψη των αναγκών των εξυπηρετούμενων του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων στην Αθήνα του προγράμματος ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ.

Scroll to Top