ΣΧΟΛΗ ΒΑΚΑΛΟ ART & DESIGN

Τον Οκτώβριο 2017, η Σχολή Βακαλό Art & Design στήριξε τις δράσεις της PRAKSIS για τον προσφυγικό πληθυσμό, προσφέροντας σε παιδί που διαμένει σε Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της PRAKSIS τη δυνατότητα να συμμετέχει δωρεάν στο Ελεύθερο Εργαστήριο Ζωγραφικής της Σχολής Βακαλό Art & Design για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

http://vakalo.gr/
Scroll to Top