ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΝΙΟΥ

Τον Μάρτιο 2016 το σχολείο στήριξε το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες λειτουργίας του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων, προσφέροντας χρηματική δωρεά.

Scroll to Top