ΣΧΟΛΗ ΧΙΛΛ

Τον Ιούνιο 2017, η σχολή Χιλλ στήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS και συγκεκριμένα το πρόγραμμα ΣΥΝ στο ΠΛΗΝ, προσφέροντας για του εξυπηρετούμενους του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων 50 μερίδες φαγητού.

http://www.hill.gr/
Scroll to Top