ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

Τον Ιανουάριο του 2013, τρείς Κοινότητες Προσκόπων, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να βοηθήσουν εθελοντικά με διάφορες δράσεις που χρειαζόταν το Κέντρο Ημέρας του Μεταξουργείου στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ.

http://www.sep.org.gr/
Scroll to Top