ΤΕΦΑΚΟ Α.Ε.Β.Ε. TEFACO SA

Τον Ιούνιο του 2018, η εταιρεία TEFACO A.E.B.E. με αντικείμενο την εισαγωγή και διανομή πλαστικών και χάρτινων προϊόντων μιας χρήσης, ειδών party και ειδών οικιακής χρήσης, στήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS, προσφέροντας σακούλες απορριμμάτων διαφόρων μεγεθών που ζητήθηκαν από τον οργανισμό. Τα είδη διατέθηκαν για τη στήριξη των αναγκών προσωπικής υγιεινής των παιδιών που διαμένουν στους Ξενώνες Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της PRAKSIS στην Αθήνα.

http://www.tefaco.gr
Scroll to Top