ΤΜΗΜΑ ΘΗΣΕΑΣ SHJ-02 ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ (AHEPA)

Tον Φεβρουάριο του 2017, το Τμήμα “Θησέας” SHJ-02 των Υιών του Περικλή (AHEPA) στα πλαίσια του φιλανθρωπικού του έργου προσέφερε είδη ρουχισμού και κουβέρτες που διατέθηκαν για την στήριξη των ωφελούμενων των προγραμμάτων της PRAKSIS.
Το Τμήμα Θησέας SHJ-02 των Υιών του Περικλή ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2015 και αποτελεί το πρώτο ενεργό Τμήμα των Υιών του Περικλή (The Order of the Sons of Pericles), της ανδρικής νεολαίας της A.H.E.P.A. (American Hellenic Educational Progressive Association) στην Αθήνα. Ενστερνιζόμενο τις αξίες της οικογένειας της A.H.E.P.A. εστιάζει στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης & μετεκπαίδευσης, της ελληνικής παιδείας και του πολιτισμού, του αθλητισμού, της φιλανθρωπίας, της καλλιέργειας αστικής συνείδησης, της ατομικής και οικογενειακής προόδου.

Τον Οκτώβριο 2017, το Τμήμα Θησέας SHJ-02 των Υιών του Περικλή προσέφερε είδη ανδρικού και γυναικείου ρουχισμού για τη στήριξη των εξυπηρεούμενων των ποργραμμάτων της PRAKSIS.

http://soptheseus.org/
Scroll to Top