ΤΟΝΙΚΟ ΕΠΕ

Η εταιρεία TONIKO τον Αύγουστο 2013 υποστήριξε τους ωφελούμενους του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων προσφέροντας 240 μερίδες φαγητού. Τη γέφυρα για την υποστηρικτική αυτή δράση αλληλεγγύης έκανε η ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

http://www.tonikofood.gr
Scroll to Top