ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ / ΑΘΗΝΑ 2004

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Δημόσιο - Δήμοι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ / ΑΘΗΝΑ 2004

Το Υπουργείο αποφάσισε να προσφέρει σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς μέρος αναξιοποίητου εξοπλισμού ο οποίος είχε προκύψει από την διεξαγωγή του Αθήνα 2004. Κατά αυτόν τον τρόπο, τον Απρίλιο του 2013 μπόρεσαν να εξοπλιστούν μερικώς τα Κέντρα Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων με γραφεία, διαχωριστικά, αλλά και άλλα χρήσιμα για την λειτουργία του είδη.

Scroll to Top