ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΟΥΝΑΔΗ

Toν Απρίλιο 2014 το φαρμακείο προσέφερε φάρμακα και ιατρικά αναλώσιμα για τη στήριξη των αναγκών του Πολυϊατρείου και του ιατρείου πρωτοβάθμιας περίθαλψης του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων

Scroll to Top