ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΡΕΒΕΛΑΚΗ

Τον Φεβρουάριο 2016 το φαρμακείο στήριξε το Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων της Αθήνας προσφέροντας, 1 σακούλα φάρμακα για το πρωτοβάθμιο ιατρείο του Κέντρου. Επίσης, τον Μάιο 2016, το φαρμακείο στήριξε πάλι το Κέντρο Ημέρας της Αθήνας, προσφέροντας μία σακούλα με φάρμακα. Τον Δεκέμβριο 2016 το φαρμακείο στήριξε τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης του ιατρείου του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων προσφέροντας 2 σακούλες φάρμακα.

Scroll to Top